• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu
    KRS 0000095262

Misja:
1. Integracja inwalidów narządu ruchu województwa lubuskiego.
2. Wspólne rozwiązywanie problemów życiowych i zawodowych związanych z dysfunkcją ruchu.
3. Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Aktualne działania:
-prowadzenie stałych zajęć rehabilitacyjnych i sportowych w terenie, na sali gimnastycznej i basenie
-organizacja turnusów rehabilitacyjnych i obozów sportowych
-udział i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w sekcjach: tańca na wózkach, pływackiej i lekkoatletycznej.
Odbiorcami działań stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne ruchowo z różnych przyczyn, np.: amputacje, niedowłady, urazy kręgosłupa, SM, zmiany reumatyczne, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.