• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sulęcińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Promyk"
    KRS 0000095489

Sulęcińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych.
Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz ich rodziny z Sulęcina i okolicznych gmin Powiatu Sulęcińskiego.

Prowadzone działania:
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych, organizowanie imprez integracyjno-kulturalno-sportowych, pomoc członkom Stowarzyszenia i ich rodzicom w codziennym życiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.