• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia
    KRS 0000095501

Misja
Finansowe wsparcie szpitala w Sanoku.
Propagowanie zasad humanitaryzmu.
Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.
Idea honorowego krwiodawstwa.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzone działania
Organizowanie aukcji w celu sprzedaży cegiełek wśród pacjentów, klientów szpitala, odwiedzających.
Wystąpienia w zakładach pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.