• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet"
    KRS 0000095630

Misja
Stowarzyszenie jest powołane do realizacji na terenie społeczności lokalnej programu kompleksowej pomocy we wszechstronnym rozwoju osób (w szczególności dzieci i młodzieży) niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, a w tym świadczenie pomocy osób poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, prowadzenia ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie przeprowadza swoje zadania poprzez:
1) realizację projektów terapeutycznych oraz promujących zdrowy styl życia,
2) realizację programów rewalidacyjnych,
3) realizację programów rehabilitacyjnych-rehabilitacja grupowa, indywidualna, hipoterapia,
4) realizację programów integracyjnych.
Stowarzyszenie realizuje projekty: rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych fizycznie i ruchowo, integracyjne warsztaty teatralne, popołudniowe zajęcia świetlicowe i inne. Beneficjentami są dzieci i młodzież niepełnosprawna ze stowarzyszenia i wolontariusze z Rumskiego Centrum Wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.