• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Czartak"
    KRS 0000095802

Misja
Popularyzowanie i utrwalanie tradycji, kultury i literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego i Regionu Beskidu Małego. Prowadzenie Muzeum E. Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.

Prowadzone działania
Przygotowywanie prelekcji o literaturze, sztuce i dokonaniach artystycznych działającej w dwudziestoleciu międzywojennym grupy "Czartak". Udzielanie konsultacji naukowych studentom piszącym prace magisterskie o tematyce związanej z Regionem Beskidu Małego lub z twórczością literacką i działalnością kolekcjonerską E. Zegadłowicza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.