• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
    KRS 0000096310

Nasza główna działalność opiera się na pomocy i wspieraniu rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. Organizujemy szkolenia, grupę wsparcia dla rodziców, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wypożyczalnia Skrzydeł w zakresie opieki i wolontariatu dla dzieci zastępczych. Dla naszych dzieci organizujemy zajęcia popołudniowe oraz w ferie Oczekujemy chętnych ludzi na stworzenie nowych rodzin zastępczych udzielając informacji o plusach i minusach tej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.