• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Izerskie
    KRS 0000097019

Towarzystwo Izerskie jest zrzeszeniem osób fizycznych posiadającym formę prawną stowarzyszenia. Zostało zawiązane w roku 2000 w celu rozwoju turystyki w Górach Izerskich, oraz ochrony i zachowania działającej tam bazy turystycznej. Stowarzyszenie inicjuje i popiera działania na rzecz krzewienia idei ekologicznych oraz popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej obszaru Gór Izerskich, w tym zwłaszcza tradycji szklarskich w poszanowaniu lokalnego tła i kolorytu dziejów. Ze względu na położenie pasma Gór Izerskich oraz bliskość granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej, stowarzyszenie zabiega o współpracę z osobami i organizacjami z tych krajów dla realizacji celów statutowych.

Towarzystwo Izerskie jest m.in. głównym promotorem inicjatywy odbudowy mostu przez Izerę i otwarcia na nim turystycznego przejścia granicznego do wsi Jizerka po czeskiej stronie (1,5 km z Orla do Jizerki). Ponadto TI zajmie się znakowaniem szlaków rowerowych i organizacją imprez turystycznych oraz rekreacyjnych, takich jak narciarski Bieg Izerski i w jego ramach Bieg Retro, Wiosna w Górach Izerskich, Pożegnanie lata i in.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.