• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom
    KRS 0000097051

Misja:
Fundacja wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży.

Cele:
-podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb emocjonalnych dzieci i sposobów ich zaspokajania oraz wiedzy z zakresu mądrego wychowania, w tym nt. roli czytania i potrzeby nauczania wartości,
-zwiększenie liczby czytających dzieciom rodzin,
-zaangażowanie do programu "Czytające Szkoły" i "Klub czytających Przedszkoli" większości placówek edukacyjno-wychowawczych,
-wprowadzenie na szeroką skalę programu nauczania wartości (w przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych itp.),
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z NGO`s z innych krajów.

Prowadzone działania:
-kampanie medialne - na temat potrzeby czytania dzieciom oraz fundamentalnej roli bezpiecznej więzi zbudowanej we wczesnym dzieciństwie dla całego życia człowieka,
-programy Generacje-Kreacje, integrujące w ramach twórczych działań dzieci z domów dziecka i seniorów, został zrealizowany w Łodzi, Zamościu i Przemyślu,
-całoroczne: Programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola”, które otrzymały rekomendację MEN. Do programów codziennego czytania dzieciom przystąpiło już 2540 szkół i 2575 przedszkoli, wspieranie tworzenia Klubów Czytających Rodzin; czytanie dzieciom w szpitalach, hospicjach; organizacja imprez czytelniczych w placówkach;
-coroczne: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Finał kampanii czytania - gala dla uhonorowania najlepszych wolontariuszy i Sprzymierzeńców Fundacji,
-Konferencje edukacyjne na temat mądrego wychowania w całym kraju,
-Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesna książkę dla dzieci i młodzieży (ogłaszany co trzy lata),
-Program ”All of Europe Reads to Kids” - promocja w Europie idei czytania dzieciom,
-Przygotowania do uruchomieniu Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania.

Odbiorcy działań:
- dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, bibliotekarze, psycholodzy, animatorzy kultury;
- przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, służba zdrowia, domy dziecka, więzienia

Skala działań: ogólnopolska.
Wraz z ogłoszeniem w czerwcu 2011 r. programu „All of Europe Reads to Kids” Fundacja rozpoczęła działalność międzynarodową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.