• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Równych Szans
    KRS 0000097331

Misja
Pomagamy tym, którzy pomocy potrzebują, w szczególności osobom chorym, niepełnosprawnym i upośledzonym umysłowo.

Prowadzone działania
Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Żyrardowie, którego zadaniem jest wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych.
Udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej, socjalnej rodzicom dzieci niepełnosprawnych.
Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego dla organizacji pozarządowych.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.