• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Cor Unum"
    KRS 0000097424

Misja
- Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży.
- Wspieranie rodziny, będącej podstawowym środowiskiem wychowawczym.
- Przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny.
- Organizowanie różnych form rozwoju dzieci i młodzieży poprzez warsztaty artystyczne, konkursy, koncerty.

Prowadzone działania
- Dożywianie rodzin (ok. 500 osób) z terenu powiatu kępińskiego.
- Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 60 dzieci z Kępna.
- Coroczny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.
- Warsztaty artystyczne dla dzieci i projekty młodzieżowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.