• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
    KRS 0000097900

Misja
Propagowanie wiedzy o mukowiscydozie wsród społeczeństwa, pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom.

Prowadzone działania
Program wydawniczy - wydawanie kwartalnika Mukowiscydoza MATIO o zasięgu ogólnopolskim, odbiorcami są lekarze pediatrzy i nasi podopieczni.
Kampania społeczna pt. Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, kierowana do całego społeczeństwa w celu zwiększenia wiedzy o chorobie oraz poprawy wykrywalności wśród osób nie zdiagnozowanych.
Telefon kryzysowy - program kierowany do naszych podopiecznych i osób zainteresowanych możliwością diagnostyki.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci chorych na mukowiscydozę.
Imprezy i paczki okolicznościowe - Dzień Dziecka, Boże Narodzenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.