• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
    KRS 0000098259

Misja
1. Organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu poprzez:
- gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na rzecz krwiodawców i krwiodawstwa,
- wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi instytucji w których członkowie Stowarzyszenia oddają krew, poprzez zakupy aparatury potrzebnej do pozyskania krwi i wytwarzania oraz przechowywania preparatów krwiopochodnych, a także sprzętu i aparatury pośrednio z tym związanej.
2. Pomoc Honorowym Dawcom Krwi realizowana poprzez:
- dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, zjazdach,
- organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, imprez kulturalnych,
- udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej krwiodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach na rzecz krwiodawstwa.
4. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zjednywanie osób do oddawania krwi.

Prowadzone działania
Aktualnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 8 oddziałów terenowych, które działają lokalnie: Oddział SHDK w Choroszczy, przy Wodociągach Białostockich, w Czarnej Białostockiej, w Łapach, w Sokółce, w Trzciannem, przy OSP w Wasilkowie, Klub Kwadransowych Grubasów w Białymstoku.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Nadrzędnym celem przyświecającym Stowarzyszeniu jest rozwój honorowego krwiodawstwa poprzez:
- zachęcanie do regularnego oddawania krwi,
- zrzeszanie dawców krwi w klubach,
- tworzenie nowych jednostek terenowych SHDK,
- pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi,
- propagowanie idei poprzez lokalne media, reklamy wizualne, ulotki, broszury,
- organizowanie akcji pobierania krwi między innymi w oddziałach terenowych SHDK, w szkołach średnich, wyższych, domach kultury małych miejscowości naszego województwa,
- łączenie wspomnianych akcji z konkursami wiedzy o oddawaniu krwi i jej znaczeniu w lecznictwie,
-organizowanie spotkań oświatowych z młodzieżą szkolną i krwiodawcami w celu propagowania honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia,
- obchody "Dni Honorowego Krwiodawstwa" (22.1l.- 26.11),
- współorganizowanie festynów - dwa razy w roku, konkursu letniego - raz w roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.