• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych - Mysłowice
    KRS 0000098294

Prowadzone działania
SRWM- u jest Stowarzyszeniem o Zasięgu Ogólnokrajowym. Działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym również ubogich, patologicznych oraz dysfunkcyjnych. Pomoc pedagogiczno-wychowawcza oraz charytatywna. Organizowanie pomocy rzeczowej, Akcji "Rodzina rodzinie". Spotkania integracyjne i świąteczne, paczki świąteczne, kolonie zdrowotne, konkursy nagrody.Dla rodzin wielodzietnych organizowane są spotkania integracyjne, wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Prowadzenie akcji
"Rodzina - Rodzinie", które umożliwia Darczyńcom czynić Dobro, a potrzebującym zminimalizować swoją biedę. Dla dzieci organizujemy wycieczki rekreacyjno-edukacyjne-wychowawcze. Dla rodzin wielodzietnych organizujemy spotkania integracyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.