• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie
    KRS 0000098530

Misja
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań dotyczących działania promieniowania na materię żywą i nieożywioną oraz ich popularyzacja.

Prowadzone działania
Organizacja zjazdów, zebrań naukowych, odczytów, wykładów i konkursów.
Inicjacja wymiany doświadczeń naukowych.
Popieranie prac badawczych, organizacja kursów dokształcających.
Przyznawanie nagród za popularyzację i osiągnięcia z zakresu oddziaływania promieniowania.
Wydawanie opinii o stanie i potrzebach badań radiacyjnych w Polsce i występowanie w tych sprawach wobec władz.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.