• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia przy Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
    KRS 0000098724

Cele stowarzyszenia:
- pomoc dzieciom przed i po zabiegach operacyjnych
- opieka nad rodzicami
- przygotowywanie rodzin do przyjęcia dzieci wracających do domu ze szpitala po zabiegach kardiologicznych, rehabilitacja
- organizacja spotkań, na których rodzice dzieci są szczegółowo informowani o opiece i odpowiednim dbaniu o dzieci po zabiegu
- rozdawanie informatorów o wrodzonych wadach serca i problemach związanych z tą chorobą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.