• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczna Fundacja "Zdrowe Serce"
    KRS 0000098769

Misja
Wspieranie działań prowadzących do zapobiegania i zwalczania chorób układu krążenia.

Prowadzone działania
Prowadzenie badań przesiewowych mieszkańców woj. legnickiego, ukierunkowanych na występowanie czynników ryzyka zawału serca. Oznaczono 8 podstawowych czynników zagrożenia choroby niedokrwienia serca. Przeprowadzanie badań układu krążenia uczniów klas maturalnych, połączonych ze szkoleniami dla młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy medyczne. Organizowanie specjalistycznych badań kardiologicznych z określeniem ryzyka nagłej śmierci sercowej, powtórnego zawału. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach dla pracowników holdingu KGHM 'Polska Miedź' SA.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.