• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
    KRS 0000098782

Gołdapski Fundusz Lokalny jest stowarzyszeniem nastawionym na działalność dobroczynną oraz wspierającą osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe w rozwoju. Zadaniem GFL jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu gołdapskiego, umożliwianie startu życiowego osobom utalentowanym oraz wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych.
Gołdapski Fundusz Lokalny gromadzi fundusze m.in. dzięki wsparciu przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz indywidualnych darczyńców.

Nasze działania realizowane są poprzez następujące programy:
1. Program stypendialny - od 2002 roku wspieramy uzdolnioną młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie stypendiów. Od 2008 roku udzielamy wsparcia wyłącznie studentom studiów dziennych.
2. Program grantowy - w ramach konkursów udzielamy wsparcia organizacjom z powiatu gołdapskiego oraz gmin Budry i Kruklanki. Jesteśmy Lokalną organizacją grantową programu "Działaj Lokalnie".
3. Centrum Wspierania Aktywności Społecznej - program obejmuje wsparciem grupy nieformalne i organizacje pozarządowe poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, doradztwa oraz udostępnianie pomieszczeń i zaplecza technicznego.
4. "Uczymy się przez całe życie" - program wspierający i realizujące różnorodne projekty z zakresu edukacji pozaformalnej skierowane do młodzieży, dorosłych i seniorów jako alternatywe dla instytucji samorządowych i rządowych. Główny obszar to szeroko pojmowana edukacja kulturalna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.