• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie SZANSA
    KRS 0000099022

Realizujemy środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i ich rodzin zagrożonych marginalizacją, skierowany głównie do społeczności lokalnych osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza w Białymstoku. Dzięki prowadzonym programom, dzieci i ich rodziny mają szansę na rozwiązanie najistotniejszych problemów bez konieczności opuszczania swojego środowiska. Daje to nadzieję na zatrzymanie procesu degradacji rodzin i na zniwelowanie rosnącej bariery pomiędzy naszymi młodymi podopiecznymi, a ich rówieśnikami z konstruktywnych środowisk.

W ramach programu psychoprofilaktycznego prowadzimy:
1. Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego – dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku szkolnym;
2. Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę środowiskową Klub SZANSUŚ dla dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Intensywną pracę z rodzinami zagrożonymi marginalizacją, borykającymi się
z różnego rodzaju problemami: przemocy, ubóstwa, uzależnień i innymi,
w ramach asysty rodzinnej;
4. Poradnię Rodzinną: oferta skierowana do mieszkańców Białegostoku, osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci;
5. Pracę ze społecznością lokalną na rzecz integracji społecznej: festyny rodzinne, ogniska integracyjne, wymiany sąsiedzkie, rodzinne grillowanie oraz inne imprezy i spotkania dla mieszkańców osiedli;
6. Szkolenia wolontariuszy i stażystów, przygotowujące ich do pracy z rodzinami marginalizowanymi.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.