• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
    KRS 0000099030

Misja
1. Krzewienie miłości do miasta,
2. Pielęgnowanie tradycji łódzkich,
3. Upowszechnienie wiedzy o Łodzi - jej przeszłości i dnia dzisiejszego,
4. Zespalanie wysiłków społecznych w realizacji celów,
5. Działalność w środowiskach młodzieży - szkolne koła,
6. Współpraca z władzami miasta w dziedzinie szeroko pojętej estetyki miasta, urbanistyki i konserwatorem zabytków w celu roztoczenia opieki nad nimi.

Prowadzone działania
- turystyka dla młodzieży i dorosłych (spcerki, rajdy, wycieczki)
- konkursy dla młodzieży (historia, fotografia, muzyka, plastyka)
- prelekcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych
- sesje popularno-naukowe dla młodzieży i dorosłych
- współorganizator kursów przewodnickich
- wydawnictwo - śpiewnik "Piosenek o Łodzi" - efekt konkursu muzycznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.