• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki
    KRS 0000099233

Stowarzyszenie powstało w celu upowszechniania profesjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania oraz poziomu standardów jakości usług w turystyce, inicjowania i organizowania różnorodnych form współpracy organizacji i jednostek działających w sferze turystyki i hotelarstwa oraz innych podmiotów zainteresowanych taką współpracą, wspierania współpracy z Polonią i Polakami za granicą, upowszechniania nowoczesnych metod organizacji i zarządzania jednostkami turystycznymi, w tym zarządzania jakością, a także wyróżniania i popularyzowania innowacji oraz wyjątkowych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, przyczyniających się do kształtowania i umacniania korzystnego wizerunku Polski w Europie i na świecie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.