• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów
    KRS 0000099305

Prowadzone działania
Działalność stowarzyszenia skierowana jest na:
1. Wspieranie działalności naukowej w dziedzinie rozwoju prawa rolnego (ekonomiki rolnictwa).
2. Wspieranie działalności oświatowej i popularyzatorskiej w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa.
3. Wspieranie działalności integracyjnych Polski z krajami UE.
4. Kształtowanie doktrynalnych założeń polityki rolnej. Cele te realizuje się poprzez organizowanie kursów i konferencji naukowych, wspieranie wydawnictw, współdziałanie z instytucjami naukowymi i upowszechnianie znajomości polityki rolnej i ustawodawstwa UE.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.