• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki
    KRS 0000099312

1. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych głównie dla osób po 35 roku życia,
2. umożliwianie uczestniczenia swoim członkom w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,
3. prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej zarówno wśród swoich członków jak i innych grup społecznych, szczególnie młodzieży,
4. promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, m. in. poprzez współpracę z mediami,
5. współdziałanie z władzami sportowymi: państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
6. współpraca z innymi organizacjami w rozwijaniu sportu masowego i wyczynowego,
7. inna działalnością związaną ze sportem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.