• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Tobiaszki
    KRS 0000099443

Celem Fundacji jest:
1. prowadzenie działalności społecznej, szczególnie w zakresie charytatywnym i samopomocowym,
2. prowadzenie działalności kulturalnej, np. organizacja kółek zainteresowań, koncertów itp.
3. organizowanie grup studyjnych, rekolekcyjnych, koncertów, wystaw, wypoczynku, sympozjów,
4. organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
5. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, domów pomocy itp.
6. kształtowanie postaw ekologicznych
7. szkolenia wolontariuszy
8. organizowanie pomocy doraźnej
9. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,
10. współpracę z administracją publiczną oraz z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z działalnością Fundacji

Prowadzone działania
1. Cotygodniowe zajęcia świetlicowe dla dzieci od 7 do 18 lat:
* Poniedziałek:
– 15.00 do 20:00 – Zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów: wspólne odrabianie lekcji, dyskusje na interesujące tematy, popołudnia kinowe, wyjścia kulturalne, wycieczki rowerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, realizacja projektów młodzieżowych, itp.
* Wtorek, Środa, Czwartek:
W godzinach od 14:00 do 18:30, wg planu:
– 14:00 – zbiórka i przygotowania do obiadu
– 15:00 – wspólny obiad
– 15:20 – pomoc w odrabianiu lekcji (lekcje odrabiają wszyscy)
– 16:20 – gry i zabawy, zajęcia plastyczne, integracyjne, sportowe, kółko języka angielskiego
– 18:00 – podwieczorek, wspólne sprzątanie pomieszczeń
– 18:30 – koniec dnia świetlicowego
* Piątek:
– godz.14:00 – obiad
– godz.15:00 – zajęcia
– od godz.17:30 do 19:30 – zajęcia dla rodziców (spotkania przy kawie/herbacie, wieczorki filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi).
2. Indywidualne korepetycje
3. Profilaktyczne wizyty z podopiecznymi w poradniach antynikotynowych, antyalkoholowych, antynarkotykowych.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne z rodzicami: przeciwdziałanie patologii, alkoholizmowi, dysfunkcjom wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych z rodzicami w indywidualnych spotkaniach
5. Organizacja świąt okolicznościowych: Wigilii, Świąt Wielkanocnych, kiermaszów, zbiórek na rzecz Fundacji
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.