• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej
    KRS 0000099517

Misja
Towarzystwo zajmuje się integracją społeczności miasta i gminy poprzez działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną. Współdziała z innymi organizacjami środowiskowymi w celu aktywizacji społeczności lokalnej oraz
Promuje walory ziemi Bogatyńskiej i okolic. Towarzystwo upowszechnia wiedze historyczną o Bogatyni i okolicach oraz gromadzi dokumentację związaną z historią i dniem dzisiejszym regionu. Działa również na rzecz umacniania więzi między mieszkańcami Bogatyni oraz miejscowości przygranicznych.

Prowadzone działania
Towarzystwo zajmuje się gromadzeniem eksponatów historycznych do przyszłej izby regionalnej. Organizuje i zbiera fundusze na przyszłe Centrum Kultury Łużyckiej. Aktywizuje społeczeństwo poprzez poznawanie historii zabudowy przysłupowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.