• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
    KRS 0000099591

Misją Stowarzyszenia jest niesienie holistycznej pomocy osobom terminalnie chorym i ich rodzinom. Pragniemy, aby Stowarzyszenie rozpowszechniało ideę udzielania całościowej tj. medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej pomocy osobom ciężko chorym, zwłaszcza tym, którzy zbliżają się do kresu swoich dni. Chcemy, by działalność Stowarzyszenia przyczyniała się do łagodzenia bólu oraz zapewniała możliwie najwyższą jakość życia w chorobie i godną śmierć.

Prowadzone działania
Niesienie pomocy osobom z chorobą nowotworową w terminalnej fazie choroby.
Pomoc dla Poradni Opieki Paliatywnej w zakupie sprzętu medycznego, leków, gromadzenie środków finansowych na rzecz tej Poradni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.