• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Mali Szczęśliwi" im. Janusza Korczaka
    KRS 0000099653

Celem Fundacji jest:
1.zapobieganie sieroctwu społecznemu w Polsce oraz pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
2.pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym w możliwości rozwoju i adaptacji w otaczającym środowisku społecznym oraz ich rehabilitację kulturalną i emocjonalną,
3.pomoc dzieciom z domów dziecka.

Prowadzone działania:
Działania na rzecz Domów Dziecka, imprezy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, Lubelskie Spotkania Poetów i Artystów niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna, kulturalna, emocjonalna, ruchowa, imprezy artystyczne dla osób niepełnosprawnych, Artystyczna Wigilia, Artystyczna Wielkanoc, Rehabilitacyjny Piknik Integracyjny, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, Program "Starszy brat Starsza siostra", hipoterapia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.