• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom
    KRS 0000099659

Misja
Misją placówki jest pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom poprzez kompleksową terapię, edukację i rehabilitację.

Bieżąca działalność prowadzona przez stowarzyszenie:
1. Terapia dzieci i młodzieży - Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem w Szczecinie.
2. Diagnoza autyzmu- Punkt Konsultacyjny
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.