• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Chrząstawy
    KRS 0000099737

Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczeństw pod różnym względem. Cel realizujemy poprzez organizację festynów i turniejów sportowych, w tym wyścigów kolarskich, warsztatów rękodzielniczych, projektów integrujących podwyższających kompetencje zawodowe społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.