• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej "Familia"
    KRS 0000099741

Misja
Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie szeroko rozumianej pomocy dla młodzieży niesłyszącej.

Prowadzone działania
Działania polegają na organizowaniu środków na letni wypoczynek dzieci niesłyszących, wypoczynek w czasie ferii zimowych oraz dofinansowywanie wycieczek dydaktyczno - krajobrazowych dla uczniów o niskich dochodach rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.