• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Duszpasterstwa Biblijnego "Metanoia"
    KRS 0000099867

Misja
- Pomoc finansowa i rzeczowa bezdomnym, chorym, bezrobotnym oraz ich dzieciom;
- organizowanie różnorakich form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych;
- działalność edukacyjno-wychowawcza.

Prowadzone działania
- Programy profilaktyczne;
- prowadzenie świetlic środowiskowych w Lublinie;
- dożywianie dzieci;
- pomoc psychologiczna;
- programy międzynarodowe (Białoruś, Ukraina).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.