• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo "Haj"
    KRS 0000100205

Celem Towarzystwa jest wszechstronny rozwój lokalnej społeczności na terenie gminy Bielsk Podlaski, w tym w szczególności:
1. Ochrona, zagospodarowanie i prezentacja miejscowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
2. Poszanowanie miejscowych tradycji, wartości narodowych, w tym ludności białoruskiej, propagowanie zgodnego współżycia między ludźmi różnych narodowości, działalność na rzecz poznawania kultury i historii regionu oraz upowszechnianie krajoznawstwa.
3. Społeczna aktywność i samorządność wśród mieszkańców wsi, swobodny dostęp do informacji i budowa społeczeństwa obywatelskiego.
4. Społeczno-gospodarczy i kulturalny rozwój wspólnot wiejskich.

Prowadzone działania:
Ochrona dziedzictwa wspólnot wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.