• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Akademia Europejska Kulice-Kuelz"
    KRS 0000100524

Misja
Pojednanie i porozumienie polsko-niemieckie.

Prowadzone działania
Współpraca z samorządami lokalnymi.
Współpraca z uczelniami wyższymi z Polski i z Niemiec.
Współpraca w Euroregionie: współpraca z poszczególnymi jednostkami najczęściej następuje w ramach organizowanych spotkań, konferencji, seminariów nt. gospodarcze, kulturalne, historyczne organizowanych do kilkunastu w ciągu roku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.