• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska
    KRS 0000100566

Stowarzyszenie ma na celu:
- działanie służące społeczno-gospodarczemu rozwojowi miasta Kamieńska, ze szczególnym zaangażowaniem w jego kulturalnym rozwoju,
- zapoznawanie społeczeństwa z bogatymi i postępowymi tradycjami historycznymi, udziale mieszkańców w walkach narodowo-wyzwoleńczych.
Stowarzyszenie dla osiągnięcia w/w celów:
- organizuje przedsięwzięcia mające na celu społeczno-gospodarczy i kulturalny rozwój miasta Kamieńska,
- organizuje przedsięwzięcia mające na celu badanie przeszłości miasta Kamieńska,
- podejmuje wydawanie drukiem opracowań naukowych i popularno-naukowych,
- organizuje spotkania i zebrania dyskusyjne, odczyty i pogadanki, konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy autorskie, gromadzi zbiory biblioteczne,
- popiera działalność w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej,
- współpracuje ze szkołami na terenie Kamieńska,
- współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i sportu.

Prowadzone działania:
- Wydawanie czasopisma "Echo Kamieńska" - odbiorcą jest społeczność gminy Kamieńsk,
- organizowanie konkursu "Historia Kamieńska" - odbiorcą są uczniowie szkół,
- przygotowywanie do wydania drukiem monografii Kamieńska - odbiorcą będzie społeczeństwo gminy Kamieńsk,
- przygotowywanie do wydania drukiem monografii "Pamiątki Kościuszkowskie na ziemi Piotrkowskiej" - odbiorcą będzie społeczność gminy Kamieńsk,
- ufundowanie tablic epitafijnych wybitnym mieszkańcom Kamieńska,
- udział w obchodach Dni Kamieńska,
- udział w obchodach świąt narodowych,
- organizowanie wystaw o Kamieńsku,
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie historii Kamieńska,
- organizowanie odczytów i pogadanek o Kamieńsku,
- organizowanie konkursu fotograficznego o Kamieńsku,
- organizowanie konkursu plastycznego o Kamieńsku,
- organizowanie wystaw autorskich o Kamieńsku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.