• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Bambrów Poznańskich
    KRS 0000100686

Misja
1. Zachowanie i kultywowanie tradycji bambrów jako integralnej części tradycji poznańskiej i wielkopolskiej 2. Ocalenie jeszcze istniejących zabytków bamberskich, spisywanie wspomnień dla odtworzenia obrazu dawnych wsi poznańskich, dużo znaczących dla historii i kultury miasta 3. Organizowanie spotkań członkowskich a także dla wszystkich mieszkańców miasta, turystów z kraju i zagranicy 4.Uczesnictwo w uroczystościach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich 5. Współpraca z bambergiem

Prowadzone działania
1. Zorganizowanie wizyty nadburmistrza Bamberg i radnego miejskiego w Poznaniu, spotkanie na szczeblu władz miasta, zaproszenie Prezydenta Miasta i prezesa Towarzystwa na otwarcie wystawy pocztówek o Poznaniu w Bambergu, towarzystwo doprowadziło do sprowadzenia tej wystawy do Bambergu 2. Przygotowania do zorganizowania spotkania opłatkowego członków Towarzystwa oraz zaproszonych gości z udziałem metropolity poznańskiego 3. Inwentaryzacja istniejących bamberskich obiektów zabytkowych w Poznaniu, zbieranie zabytków bamberskich do przyszłego Muzeum Bamberskiego 4. Starania o utworzenie Muzeum Bamberskiego, wpisanie tego zadania do budżetu miasta na roku 2001 ( i ewentualnie dalsze lata do 2004 r.) 5. Odwiedzanie starszych osób (na ich życzenie) i spisywanie wspomnień o dawnych wsiach (obecnie dzielnicach miasta) i ludziach 6. Współpraca z Kościołem (udział bamberek w uroczystościach kościelnych) 7. Realizacja podpisanych umów (naukowej, ogrodniczej) z Bambergiem, starania o podpisanie nowych umów o współpracy (muzycznej, malarskiej) 8. Starania o utworzenie "Biura Podróży" ułatwiającego wyjazdy z Poznania do Bambergu i odwrotnie po minimalnych kosztach
Od 29.11.2003 czynne będzie Muzeum Bambrów Poznańskich w Poznaniu, przy. ul. Mostowej 7, jako część Muzeum Etnograficznego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.