• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Wspierania Szkół i Przedszkoli Integracyjnych
    KRS 0000100777

Misja:
- stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w integracyjnych placówkach oświatowych;
- popularyzowanie idei integracji;

Prowadzone działania:
Realizacja konferencji oraz szkoleń na tematy wychowania integracyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.