• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Tacy Sami"
    KRS 0000101360

Misja:
1. Realizowanie celów społecznie użytecznych wchodzących w zakres ochrony zdrowia, rehabilitacji, przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, edukacji, wychowania, sportu i rekreacji
2. Stowarzyszenie dba o realizację usług społecznych i opiekuńczych
3. Stowarzyszenie wspiera i popiera inicjatywy zainteresowanych pomocą osobom niepełnosprawnym, chorym i samotnym
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie swoje działania kieruje przed wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Są to rodziny wiejskie najczęściej niskosytuowanych rolników, rencistów i bezrobotnych.
Realizujemy programy:
1. "Hipoterapia jako przeciwdziałanie izolacji społecznej"
2. "Droga do integracji" zajęcia logopedyczne.
Organizujemy festyny integracyjne ,,Usmiech dla wszystkich". Prowadzimy szkolenia dla rodziców
W 2008 roku wprowadziliśmy do szkół nową dyscyplinę sportową Boccia, która ma integrować zdrowych z naszymi dziećmi niepełnosprawnymi. Organizujemy rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.