• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
    KRS 0000101679

Misja:
Wspieranie rodzin z problemem niepełnosprawności ich dzieci: rehabilitacja, organizowanie wypoczynku, integracja środowiska.

Prowadzone działania:
W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczą osoby niepełnosprawne intelektualnie. W świetlicy adaptacyjno-rehabilitacyjnej uczestniczą dzieci i młodzież niepełnosprawna (z porażeniem mózgowym, upośledzone umysłowo, z zespołem Downa, przewlekle chore). Program celowy "Partner" - dofinansowywany przez PFRON - obejmuje rehabilitację ruchową, logopedyczną, terapię zajęciową dla dzieci i młodzieży. Program Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" ma za zadanie wspierać rodziny z problemem dziecka niepełnosprawngo poprzez organizowanie wypoczynku, integrację ze środowiskiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.