• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdyńskie Stowarzyszenie "Familia"
    KRS 0000101891

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: "Familia" w Gdyni-Grabówku przy ul. Morskiej 89 oraz "Familia II" w Gdyni-Karwiny w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Staffa 10.

Naszymi celami działania są: podejmowanie działań opiekuńczych i wychowawczych względem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych; profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami oraz działanie na rzecz integracji rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.