• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju"
    KRS 0000102171

Misja:
Wspieranie edukacji na terenach zapomnianych i potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem Afganistanu - wysyłanie podręczników, komputerów, żywności, odzieży.

Prowadzone działania:
Uniwersytet w Kabulu - odbiorca podręczników do jęz. angielskiego i komputerów. Kilka ton wysłanych, ile doszło, ze względu na specyfikę kraju, trudno ustalić.
Na początku (2002 rok) był Kabul, tam było najłatwiej dotrzeć. Od samego początku chcieliśmy jednak wyjść poza stolicę i dotrzeć do najbardziej potrzebujących. W 2004 nawiązaliśmy współpracę z niemiecką organizacją pozarządowa Afghanistan-Schulen (obecna w regionie od 1983 roku; dwadzieścia wybudowanych szkół). Nasze transporty podręczników zaczęły docierać na północ kraju, w okolice Mazar-i-Szarif.
Nasz projekt budowy wiejskiej szkoły dla dziewcząt w miejscowości Mohmandan (Afganistan północny) uzyskał aprobatę MSZ w ramach konkursu Pomoc 2005. Rozpoczęta w lipcu bieżącego roku budowa szkoły jest już praktycznie zakończona. Dwieście pięćdziesiąt dziewczynek ma się gdzie uczyć. Popołudniami w szkole będą organizowane kursy pisania i czytania dla dorosłych, kursy komputerowe, szycia, angielskiego.
Nadal zbieramy podręczniki do języków obcych, materiały szkolne i piśmienne. Staramy się włączać polską młodzież do akcji i pokazywać życie rówieśników w Afganistanie. Wnioski powinny przyjść same. W grudniu uczniowie warszawskiego liceum im. St. Staszica włączyli się do akcji zbiórki zeszytów i długopisów dla swoich afgańskich kolegów.
Chcemy umożliwić kontakt mailowy młodzieży polskiej z afgańskimi rówieśnikami. Z korzyścią dla obu stron.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.