• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
    KRS 0000102211

Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja została powołana w celu wypracowywania środków materialnych dla wspierania działalności szkół Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, prowadzenia działalności charytatywnej, kultu religijnego.

Realizacja celów Fundacji odbywa się poprzez: pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, a także praw majątkowych od osób fizycznych, osób prawnych, organizacji społecznych i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w formie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych obejmujących działalność charytatywną, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Fundacja posiada doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami szkoleniowymi realizowanymi w odpowiedzi na potrzeby lokalne. W ramach tych projektów realizowano m.in. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, kursy językowe. Fundacja była i jest organizatorem sesji naukowych, konferencji naukowo - społecznych. Fundacja to również zespół profesjonalnych pracowników specjalizujących się w obsłudze projektów edukacyjnych, szkoleniowych.

Należy wspomnieć o doświadczeniu w działalności edukacyjnej Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, które jest założycielem i organizatorem szkół podstawowych, gimnazjów oraz Wyższej Szkoły Administracji. Szkoły Towarzystwa zajmują najwyższe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Fundacja Towarzystwa i Towarzystwo Szkolne im. M. Reja to organizacja rozpoznawalna, uznana, ciesząca się dużym zaufaniem w środowisku pozarządowym w Bielsku-Białej, kojarzącą się z profesjonalną i efektywną realizacją jej przedsięwzięć.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.