• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Szlachty Polskiej
    KRS 0000102686

Związek Szlachty Polskiej ("ZSzP") jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

ZSzP stawia sobie za cel przede wszystkim:
- integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
- ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
- opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
- popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
- krzewienie etosu rycerskiego.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ok. 500 osób reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski.

Członkostwo:
Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej a więc syn lub córka ojca - szlachcica. Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej. Więcej informacji na temat członkostwa można znaleźć w sekcji Członkostwo.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną.

Historia:
Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Gdańsku. ZSzP jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102686 i posiada osobowość prawną. Obowiązujący obecnie Statut ZSzP został zatwierdzony dnia 16 lutego 2006 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Pomysłodawcą Związku i pierwszym jego Prezesem w latach 1995-1999 był Ireneusz Stanisław Osiński, w latach 1999-2004 funkcję tę pełnił Wacław Podbereski. Po nim w latach 2004-2008 Prezesem był współzałożyciel związku Marcin Michał Wiszowaty. Prezesem IV kadencji na lata 2008-2013 wybrany został Henryk Grocholski.

Verbum Nobile:
Organem prasowym Związku jest Verbum Nobile - czasopismo ukazujące się od 1992 r. (nr Rejestru Prasy: 296; Nr ISSN: 1230-4573). Jest to pismo poświęcone szeroko rozumianej tematyce szlacheckiej – tradycji, kulturze, historii (w tym heraldyce i genealogii), a także sprawom aktualnym i ważnym dla zrzeszonych członków i sympatyków stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.