• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bieg Piastów
    KRS 0000102760

Misja
Wspieranie rozwoju narciarstwa.
Organizowanie, propagowanie i upowszechnianie turystyki kwalifikowanej - letniej i zimowej we wszystkich jej formach.
Działania mające na celu promocję narciarstwa biegowego w Polsce.

Prowadzone działania
Organizowanie corocznej międzynarodowej imprezy "Bieg Piastów".
Prowadzenie działalności wydawniczej oraz gospodarczej przynoszącej zyski na rzecz Biegu.
Utrzymywanie i modernizacja ośrodka narciarstwa biegowego na Polanie Jakuszyckiej.
Organizowanie imprez narciarskich, wyścigów rowerowych, konferencji, zjazdów, sympozjów Towarzystw Medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.