• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii
    KRS 0000102786

Misja
1. Ochrona i promocja zdrowia, propagowania wiedzy o chorobach układu krążenia.
2. Poszerzanie możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia chorób serca w najbliższym środowisku.
3. Modernizacja i wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczno - leczniczą oraz poprawa warunków leczenia chorych.

Prowadzone działania
Stworzenie nowoczesnej sali operacyjnej z pełnym specjalistycznym wyposażeniem na bloku Kliniki Kardiochirurgii.
Organizacja działa na rzecz chorych na serce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.