• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina
    KRS 0000102990

Misja:
Promocja miasta i regionu, strefy nauki, sztuki i kultury w Koszalinie.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie Klubu Historii Miasta.
- Kontynuacja prac nad wydaniem "Monografii Koszalina".
- Prowadzenie Klubu Pioniera Miasta Koszalina.
- Kontynuowanie działania Klubu Literackiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.