• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Lokalny "Ramża"
    KRS 0000103086

Misją Funduszu Lokalnego ”Ramża” jest poprawa jakości życia społeczności Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny i przyległych do niej obszarów poprzez:
-pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
-wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
-inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Organizacja rozdaje granty w ramach programu ”Działaj Lokalnie” oraz stypendia dla dzieci i młodzieży. Z pomocy Fundacji skorzystało 25 gmin przyległych do miasta Czerwionka-Leszczyny, które aplikowały do konkretnych programów ogłoszonych przez organizację.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.