• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok
    KRS 0000103409

Misja:
- Edukacja w zakresie kultury;
- Ułatwienie dostępu do kultury osobom niezamożnym, głównie dzieciom i młodzieży ze środowisk trudnych i z małych miejscowości Podlasia;
- Pomoc stypendialna uzdolnionej niezamożnej młodzieży;
- Projekty artystyczne połączone z działaniami edukacyjnymi.

Prowadzone działania:

1) Program stypendialny
W roku szkolnym 2004/2005 mamy 36 stypendystów - uczniów otrzymujących stypendia w miesięcznych ratach wypłacanych przez cały rok szkolny, ufundowaliśmy 6 całorocznych kursów języka angielskiego, mamy 10 stypendystów - studentów również otrzymujących stypendia przez cały rok akademicki.

2) Projekty artystyczne
Wystawa fotografii dokumentalnej "Ex oriente lux" dokumentująca wschodnią granicę Unii Europejskiej. W roku 2004 była prezentowana na wystawach w Moskwie i Paryżu (w ramach Sezonu Polskiego we Francji); w roku 2005 przygotowaliśmy wystawę fotografii Bolesława Augustisa (w latach 30-tych XX wieku dokumentował Białystok, negatywy jego zdjęć zostały odnalezione przez dzieci na opuszczonej posesji w centrum Białegostoku), wystawa odbyła się w styczniu 2005 r. w Galerii Arsenał w Białymstoku.

3) Warszataty edukacyjne z zakresu sztuki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.