• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Amazonek w Międzychodzie
    KRS 0000103661

Misja
Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektomii prowadzona przez specjalistów, działalność samopomocowa kobiet po mastektomii, szerzenie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych.

Prowadzone działania
- Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii
- Spotkania integracyjne tych kobiet
- Działalność oświatowa - pogadanki w szkołach, propagujące samobadanie piersi
- Spotkania z kobietami propagujące profilaktykę, samobadanie piersi, badania mammpgraficzne
Program "Amazonko pamiętaj o rehabilitacji" przewidziany dla kobiet z Klubu i dla tych, które jeszcze się nie zgłosiły.
Program "Kobieta kontra rak piersi" przeznaczony dla kobiet z gmin i wiosek prowadzony poprzez wykłady onkologów, spotkania w Kołach Gospodarstw Wiejskich i Klubach Seniorów.
Rozprowadzamy też foldery o upowszechniających konieczność badaniach mammograficznych informujących o działalności Klubu - rocznie 10 tys. kalendarzyków i ulotek.
Oświata zdrowotna w szkołach średnich - około 200 dziewcząt bierze udział w pogadankach o samobadaniu piersi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.