• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Uroczysko"
    KRS 0000103694

Prowadzone działania
My, twórcy spotkań artystyczno-przyrodniczych pn. Uroczysko - skupieni wokół znaczenia tego słowa, słowa łączącego w sposób nieuchwytny moc ducha i materię ze wspólnotą tworzenia - pragniemy:
-zapraszać corocznie twórców, artystów, działaczy kultury i sztuki na spotkania połączone z prezentacją ich dorobku artystycznego i naukowego;
-prezentować własny dorobek i warsztat artystyczny, a szczególnie tych dziedzin, które dla nas stanowią przedmiot pasji życiowej, zawód, czy pożyteczne hobby;
-otoczyć opieką środowisko przyrodnicze, które w sposób szczególny wywiera tu niezatarte piętno na działaniach ludzi, ich twórczości oraz nabywaniu sił i utraconego zdrowia;
-dążyć do kultywowania tradycji, przy jednoczesnym rozwijaniu współczesnych nurtów artystycznych i prezentować ich najważniejsze dokonania w mieście, regionie i kraju;
-nawiązać do wielowiekowego dorobku cywilizacyjnego tego miejsca i rozwijać go w duchu wartości kultury europejskiej;
-włączyć do naszych działań całą społeczność miasta, jej samorząd i władze, instytucje i organizacje, mając za cel wspólnotę działań na rzecz rozwoju i przyszłości tego miejsca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.