• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaskie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku
    KRS 0000103760

Misja
Organizowanie, prowadzenie, wspieranie szkół oraz wspieranie osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Prowadzone działania
Towarzystwo prowadzi dwie szkoły: Społeczną Szkołę Podstawową Nr 4 i społeczne Gimnazjum Nr 7. Wspiera działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "47".
Odbiorcami są osoby zainteresowane edukacją zgodną z najnowszymi trendami oświatowymi, nauką języków obcych w grupach wg poziomu zaawansowania. Prowadzimy działania edukacyjne i integracyjne dla rodziców, którzy korzystają z usług szkół PMO.
Dodatkowo szkoły wychodzą ze swoją ofertą do innych szkół społecznych, prywatnych i publicznych - jesteśmy organizatorami "Otwartych spotkań z Melpomeną", imprez kulturalnych np. "Z ławeczki do Europy", zawodów sportowych (zawody pływackie szkół społecznych, festyny sportowe).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.