• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego
    KRS 0000103891

Misja
- Upowszechnianie kultury muzycznej wśród społeczeństwa.
- Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
- Koncerty edukacyjne w placówkach przedszkolnych, szkolnych.
- Koncerty okolicznościowe: noworoczne w obiektach zabytkowych.
- Cykliczne: Dni Muzyki w lipcu, w maju, czerwcu, Koncerty pod Basztą Dorotka, koncerty własne z okazji Dni - Babci, Dziadka, Matki, Ojca.
- Koncerty klasowe: występy uczniów przygotowanych przez poszczególnych nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.